A54311

Vertrekt vanaf luchthaven

Komt aan op luchthaven

Vluchtnummer A54311 vertrekt om 06:35:00 vanaf Brussel Airport (Zaventem) naar Aéroport de Lyon-Saint Exupéry. De vlucht arriveert om 08:00:00.