A54317

Vertrekt vanaf luchthaven

Komt aan op luchthaven

Vluchtnummer A54317 vertrekt om 17:55:00 vanaf Brussel Airport (Zaventem) naar Aéroport de Lyon-Saint Exupéry. De vlucht arriveert om 19:20:00.