AC833

Vertrekt vanaf luchthaven

Vluchtnummer AC833 vertrekt om 10:45:00 vanaf Brussel Airport (Zaventem) naar Montréal–Pierre Elliott Trudeau International Airport. De vlucht arriveert om 12:15:00.