HQ9094

Vertrekt vanaf luchthaven

Komt aan op luchthaven

Vluchtnummer HQ9094 vertrekt om vanaf Brussel Airport (Zaventem) naar Saint-Étienne–Bouthéon Airport. De vlucht arriveert om .