HV5083

Vertrekt vanaf luchthaven

Komt aan op luchthaven

Vluchtnummer HV5083 vertrekt om 07:40:00 vanaf Amsterdam Airport Schiphol naar Aéroport Bergerac Dordogne Périgord. De vlucht arriveert om 09:20:00.