HV5084

Vertrekt vanaf luchthaven

Komt aan op luchthaven

Vluchtnummer HV5084 vertrekt om 10:20:00 vanaf Aéroport Bergerac Dordogne Périgord naar Amsterdam Airport Schiphol. De vlucht arriveert om 12:00:00.