HV5988

Vertrekt vanaf luchthaven

Komt aan op luchthaven

Vluchtnummer HV5988 vertrekt om 09:20:00 vanaf Aéroport Montpellier Méditerranée  naar Rotterdam The Hague Airport. De vlucht arriveert om 11:00:00.