HV6082

Vertrekt vanaf luchthaven

Komt aan op luchthaven

Vluchtnummer HV6082 vertrekt om 10:05:00 vanaf Aéroport Bergerac Dordogne Périgord naar Rotterdam The Hague Airport. De vlucht arriveert om 11:40:00.