TB1727

Vertrekt vanaf luchthaven

Vluchtnummer TB1727 vertrekt om 05:50:00 vanaf Brussel Airport (Zaventem) naar Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. De vlucht arriveert om 07:35:00.