TB9491

Vertrekt vanaf luchthaven

Vluchtnummer TB9491 vertrekt om 07:00:00 vanaf Brussel Airport (Zaventem) naar Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. De vlucht arriveert om 08:50:00.